Zchlazovače, zmrazovače

Pro použití v oblasti gastronomie a pekařství nabízíme ucelenou řadu zchlazovačů pokrývající výkony od 10 kg do 280 kg zchlazeného zboží za jeden cyklus, zmrazovače o výkonech 36 kg až 280 kg za jeden zmrazovací cyklus a rovněž kombinace umožňující jak zchlazování o výkonech od 10 kg do 80 kg, tak i zmrazování o výkonech 4 kg až 40 kg za jeden cyklus. Mimo typové řady je možno dodat i modely výkonově a rozměrově odpovídající specifickým požadavkům zákazníků.

Výkonově jsou jednotlivé modely koncipovány tak, aby splňovaly požadavky vyhlášky č. 137/2004 Sb. na průběh zchlazovacích a zmrazovacích cyklů.

V závislosti od požadavků zákazníka na způsob řízení je možno osadit zařízení třemi typy řídích panelů, případně doplnit tiskárnou pro záznam průběhu pracovního cyklu.

Povrch zařízení je buď korozivzdorný plech na vnitřním i vnějším povrchu nebo korozivzdorný plech na vnitřním povrchu a vnější povrch z bíle lakovaného plechu a nebo jsou vnitřní i vnější povrch z bíle lakovaného plech.

Jednotlivé modely mají podle svého výkonu kondenzační jednotku buď zabudovanou a nebo oddělenou, umístěnou na vhodném místě mimo skříň vlastního zařízení.

Zboží je do zařízení ukládáno většinou ve vhodných gastronádobách, u menších modelů do vodítek ve vnitřním prostoru, u větších modelů je zakládání řešeno zajetím vozíku v němž jsou uloženy gastronádoby.
 

 
Izolační boxy a dveře

Chladicí a mrazicí boxy

Základními stavebními prvky námi nabízených chladicích a mrazicích boxů jsou na míru vyráběné izolační sendvičové panely a rohové profily. Tyto prvky se při montáži spojují pomocí zámkového systému. Spojení jednotlivých panelů a rohových profilů pomocí zámků zajišťuje přesnou a rychlou montáž boxů a rovněž případnou jednoduchou demontáž boxu včetně jeho následného nového sestavení.

Izolační jádro sendvičových panelů je tvořeno tvrdou PUR pěnou. Opláštění panelů je buď z oboustranně pozinkovaného a lakovaného plechu. Izolační panely tvořící podlahu boxů jsou na pochůzné straně opláštěny plechem s protiskluzovou úpravou. Tloušťka tohoto plechu je oproti stěnám větší a tím je zajištěna jeho funkce při roznášení zatížení. Izolační panely mají obvykle tloušťku u chladíren 70 mm a u mrazíren 100 mm.

Dveře boxů jsou standardně křídlové, rozměru 800 / 1800 mm s tím, že na přání je možno dodat box s jiným provedením dveří – jiné rozměry, křídlové nebo posuvné. Bližší viz část nabídky „dveře pro chladírny a mrazírny“.

Standardní rozměrová řada boxů je v řadě od vnější velikosti cca 1 x 1 metr do cca 6,8 x 7,1 m s tím, že modulový krok činí 0,3 m. Vnější výška chladíren je standardně 2,34 a nebo 2,54 m u chladíren s podlahou a 2,4 m, případně 2,6 m u mrazíren s podlahou.

Při požadavku na sestavu více boxů vedle sebe je výhodné užití společných izolačních stěn mezi jednotlivými boxy.

Na přání je možno vyrobit jiné provedení boxů – jiné, zákazníkem požadované rozměry, opláštění boxu v provedení nerez a to z jedné a nebo obou stran, box bez izolační podlahy a nebo provedení boxů z průmyslových panelů nespojovaných pomocí zámků.

Bližší podrobnosti při konkrétním požadavku na chladicí a nebo mrazicí box je vhodné dohodnout telefonicky a nebo při osobním setkání při zadání Vaší poptávky. Na základě Vašich požadavků Vám zpracujeme nabídku.

Dveře pro chladírny a mrazírny

Nabízené dveře pro chladírny a mrazírny je možno použít jak v nových izolačních boxech sestavovaných z PUR panelů, tak i pro úpravy a opravy starších zděných chladíren a mrazíren, například pro výměnu již nefunkčních dveří starých. Podle účelu použití jsou dveře vyráběny v široké škále provedení jak rozměrů, tak i vlastního provedení.

Základ dveří – křídlo - tvoří izolační sendvičový panel s jádrem z tvrdé PUR pěny a opláštěním z oboustranně pozinkovaného a lakovaného plechu. Opláštění například z nerezu je možné. Tloušťka dveřního křídla je obvykle u chladíren 70 mm a u mrazíren 100 mm.

Zárubeň dveří je vypěněná sendvičová konstrukce zajišťující přerušení tepelných mostů v konstrukci dveří.

Kování – závěsy a uzávěr dveří, případně mechanizmus posuvných dveří jsou voleny tak, aby funkce dveří byla dlouhodobě spolehlivá a bezproblémová. V případě, že těsnění spodní strany dveří je do podlahy ( podlaha v boxu a před boxem je v jedné úrovni ), zajišťují závěsy pozvednutí dveřního křídla při otevírání dveří. Uzávěr dveří je vybaven zámkem a umožňuje otevření i zamčených dveří z vnitřního prostoru boxu.

Dveře pro mrazírny jsou vybaveny elektrickým vyhříváním zamezujícím přimrzání dveřního křídla k zárubni.

Rozměrová řada nabízených jednokřídlových dveří je od 0,6 m do 1,2 m šířky a od 1,8 m do 2,2 m výšky. U dveří posuvných je šířka dveří od 0,6 m do 2,4 m a výška od 1,8 m do 2,4 m. Modulový krok je u rozměrů dveří 0,1 m.

Po dohodě, na základě Vašeho požadavku, je možno nabídnout a vyrobit i jiné provedení dveří – jiné, zákazníkem požadované rozměry, opláštění dveří v provedení nerez a to z jedné, případně z obou stran.

 
BACK - HOME